Directors of educational institutions

אומ"ץ עוסקת מזה כ-20 שנה בעשייה חינוכית בזהות יהודית. העמותה פעילה בקרב גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים. לאומ"ץ עשרות מרכזים פעילים ברחבי הארץ ומאות מדריכות ביניהן בנות שירות לאומי, סטז'ריות, סטודנטיות ומדריכות בשכר. הפעילות מרוכזת על ידי מנחות מקצועיות בעלות השכלה אקדמית בתחום החינוך.

אומ"ץ מגישה לבתי ספר וגני ילדים גשר אמיתי לזהות יהודית וערכים יהודיים. גשר שמבוסס על ארון הספרים היהודי ומתכתב עם קהל היעד לפי גיל, תחומי עניין, מועדי ישראל, ימים מיוחדים, פרויקטים, סדנאות ועוד. 

 

תוכניות החינוך של אומ"ץ מאושרות ומפוקחות על ידי משרד החינוך ונכתבות על ידי צוות מקצועי ומיומן. בתכנים מושם דגש רב על למידה חווייתית. מערכי השיעור והסדנאות מועברים בדרכים מגוונות לרבות על ידי הפעלות, סיפורים, הצגות, משחקי מחשב, סרטים, מצגות, יצירות, משחקי תפקידים, טיולים, סיורים ועוד.

המענה של אומ"ץ למוסדות חינוך הינו מגוון. הוא יכול להיות על בסיס מפגשים שבועיים, דו-שבועיים, חודשיים, מועדים מיוחדים, פרויקטים ו/או לפי דרישה. מעל לכל אומ"ץ קשובה למנהלים ולצוות הפדגוגי ועובדת בשיתוף פעולה מלא עם מוסדות החינוך תוך זמינות לבקשות שונות.

 

 

סניפי אומ"ץ

תכניות-חינוך

צוות המדריכות של אומ"ץ עובר הכשרות הכוללות סמינריונים, כ-10 ימי עיון בשנה, השתלמויות אחת לחודש ועוד. במקביל המדריכות מקיימות מפגשים שבועיים לסיעור מוחות, ייעוץ והנחייה. עולמות התוכן של אומ"ץ מורכבים מסילבוסים מובנים וממערכים מוכנים הנכתבים על ידי מחלקה ייעודית לכתיבה ופיתוח בליווי אנשי מקצוע. אותם ניתן תמיד להרחיב ולהתאים לקהל היעד וצרכי בית הספר או גן הילדים.

This site is not supported by your browser Please download Google Chrome